Miljöpoliy
Industri & Terminal är ett framgångsrikt företag med stor kompetens inom anläggningsbranschen. Vi jobbar aktivt med att utveckla vår verksamhet så att vi inte utnyttjar naturens resurser i onödan.

Kvalitetspolicy
Vår målsättning är att utföra anläggningsentreprenader till rätt pris, tid och till förväntad kvalité.

Arbetsmiljö
Vårt företag arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet bedrivs förebyggande så att olycksfall och skador undviks.