Vi på Industri & Terminal utför alla sorters markarbeten. Våra verksamhetsområden omfattar entreprenad, asfaltering, finplanering, markarbete, sten- och murarbeten samt markservice inom Göteborg och kranskommuner. Vi arbetar mot återkommande kunder såväl som engångsbeställare.

På Industri & Terminal riktar vi oss till en bred målgrupp som inkluderar både den offentliga och privata sektorn. Även om enskilda privatpersoner inte utgör vår huvudsakliga målgrupp, förekommer de i vår kundkrets. Vårt geografiska arbetsområde sträcker sig över Västra Götalands län och Hallands län med omnejd.

Markentreprenad
Vi utför mark- och VA-entreprenader åt olika företag, oavsett storlek. Vår erfarenhet sträcker sig över både totalentreprenader och generalentreprenader. Genom modern teknik och lång erfarenhet säkerställer vi tydliga resultat. Vi strävar efter att skapa en nära arbetsrelation med projektledare så att varje projekt ska genomförs på bästa möjliga sätt.

Asfalt
Vi på Industri & Terminal har stor erfarenhet av att arbeta med asfalt. Vi har framgångsrikt hanterat stora och små asfaltsytor på betydande, trafikintensiva platser inom våra geografiska arbetsområden.

Finplanering
Genom noggrannhet och precision navigerar vi genom projekten med förmågan att känna av och hantera subtila detaljer och variatoner. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika sorters finplanering såsom:
– Sten- och murarbeten, såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar etc.
– Trappor
– Plattläggning
– Grus- och singelgångar
– Planering för gräsmattor, såväl grässådd som färdiggräs
– Park- och trädgårdsplanering

Markservice och infrastruktur
Vi på Industri & Terminal utför byggnation av olika slag, allt från carportar till cykelställ och busskurer.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *