Industri och Terminalanläggningar i Väst AB är ett traditionellt, ISO-certifierat mark och anläggningsföretag med hemvist i Göteborg. Med över 30 års branschkunskap arbetar vi tätt, långsiktigt och återkommande med våra kunder.

Sedan starten i oktober 2014 har bolaget etablerat sig till att bli en stark och trygg partner i branschen. Industri & Terminal utför idag all slags entreprenad inom mark och anläggning. Våra affärsområden består av entreprenad, asfalt, finplanering, markarbeten, sten och murarbeten och markservice inom Göteborg med kranskommuner.

Industri & Terminal är ett progressivt företag med medarbetare som har god erfarenhet och rutin. Vår målsättning är att genom affärsmässighet, kompetens, effektivitet och dedikerade medarbetare leverera enastående slutprodukter. Genom aktivt samarbete och täta dialoger med våra kunder strävar vi efter att bygga starka relationer och tillsammans utveckla projekt att vara stolta över.